Använder Blogger.

Translate

Antal besök! Tack för att ni tittar in...

Vi lägger till mer information i användarvillkor

tisdag 19 september 2023

 
De uppdaterade villkoren träder i kraft den 20 oktober.
   
 
   
 
   
   
 
Vi lägger till mer information i användarvillkor
 
De uppdaterade villkoren träder i kraft den 20 oktober.
 
 
Hej Tim!
 
Som en anpassning till förordningen om digitala tjänster (DSA) utökar vi våra villkor med mer information om våra innehållspolicyer. Det är de som styr vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet på Facebook. Detta medför inga ändringar i själva policyerna.
 
Vi lägger till information om saker som exempelvis:
 
Vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personer som använder våra tekniker
Vilka alternativ som finns för att anmäla innehåll och överklaga beslut
Vilket innehåll våra system rekommenderar för dig
 
Vad detta innebär för dig
 
Våra uppdaterade villkor träder i kraft den 20 oktober 2023. Om du fortsätter att använda våra produkter efter detta datum anses du ha godkänt uppdateringarna av villkoren.
 
I Hjälpcenter hittar du mer information om de uppdaterade villkoren och om vilka alternativ du har om du inte vill godkänna dem.
 
Tack
Meta-teamet
 
   
   
 
Det här meddelandet har skickats till laxfrossa.timtrutta@blogger.com på din begäran.
Meta Platforms Ireland Ltd., Attention: Community Operations, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
   
 

Skicka en kommentar

eXTReMe Tracker

  © Fishy wreck by Read our forum 2010

Back to TOP